บริษัท นวสยามสตีล จำกัด จำหน่าย เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้
NAVASIAM Co.,Ltd.
จำหน่าย ขาย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม


สินค้า


เหล็กชีทไพล์

Section Dimensions Sectional Area Weight
w h t per pile per pile per wall width
mm mm mm cm2 kg/m kg/m2
in in in in2 lbs/ft lbs/ft2
SP - III A 400 150 13.1 74.40 58.4 146
15.7 5.91 0.516 11.53 39.2 29.9
SP - III 400 125 13.0 76.42 60.0 150
15.7 4.92 0.512 11.85 40.3 30.7
SP - IV 400 170 15.5 96.99 76.1 190
15.7 6.69 0.610 15.03 51.1 38.9