NAVASIAM Co.,Ltd.
จำหน่าย ขาย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม


สินค้า


เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

ขนาด(mm.) น้ำหนัก (Kg.)
1M. 6M.
09.0 0.58 3.50
12.0 1.12 6.72
16.0 2.00 12.00
19.0 2.83 16.98
25.0 4.83 28.98
32.0 8.00 48.00
38.0 11.33 67.98
50.0 19.67 118.02
65.0 33.17 199.02
75.0 44.17 265.02