บริษัท นวสยามสตีล จำกัด จำหน่าย เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้
NAVASIAM Co.,Ltd.
จำหน่าย ขาย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม


สินค้า


เหล็กไวร์เมช

รหัสสินค้า

Ref.No.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)

Diameter (mm)

ขนาดตาราาง (มม.)

Spacing (mm)

พื้นที่หน้าตัดต่อเมตร

Area (mm2/m.)

ตามยาว (Main)

ตามขวาง (Cross)

ตามยาว (Main) ตามขวาง (Cross) ตามยาว (Main) ตามขวาง (Cross)
A40. 4 4 100 100 126 126
A50. 5 5 100 100 196 196
A60. 6 6 100 100 283 283
A70. 7 7 100 100 385 385
A80. 8 8 100 100 503 503
A90. 9 9 100 100 636 636
A100. 10 10 100 100 786 786
A110. 11 11 100 100 950 950
A120. 12 12 100 100 1131 1131
 
B40. 4 4 150 150 84 84
B50. 5 5 150 150 131 131
B60. 6 6 150 150 188 188
B70. 7 7 150 150 250 250
B80. 8 8 150 150 335 335
B90. 9 9 150 150 424 424
B100. 10 10 150 150 524 524
B110. 11 11 150 150 634 634
B120. 12 12 150 150 754 754
 
C40. 4 4 200 200 63 63
C50. 5 5 200 200 98 98
C60. 6 6 200 200 142 142
C70. 7 7 200 200 193 193
C80. 8 8 200 200 252 252
C90. 9 9 200 200 318 318
C100. 10 10 200 200 393 393
C110. 11 11 200 200 475 475
C120. 12 12 200 200 566 566
 
D40. 4 4 250 250 50 50
D50. 5 5 250 250 79 79
D60. 6 6 250 250 113 113
D70. 7 7 250 250 154 154
D80. 8 8 250 250 201 201
D90. 9 9 250 250 255 255
D100. 10 10 250 250 314 314
D110. 11 11 250 250 380 380
D120. 12 12 250 250 452 452