NAVASIAM Co.,Ltd.
จำหน่าย ขาย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม


NAVASIAM Co.,Ltd.บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด จำหน่าย ขาย เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

อาทิ เหล็กเอชบีม ไอบีม ไวด์แฟรงค์ รางรถไฟ เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่น เหล็กแบนเหล็กเส้นกลม ข้ออ้อย ตัวซี แป๊บทุกประเภท

บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเหล็กมากว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเหล็กเกือบทุกประเภท แก่ผู้ประกอบการทั้งร้านค้าปลีกและส่งผู้รับเหมาก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการทำธุรกิจที่ตรงไปตรงมาราคายุติธรรม และบริการที่ดีตรงต่อเวลาจึงทำให้บริษัทนวสยามสตีลจำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหลายโรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป และลูกค้าที่เชื่อใจ ในหลักการของบริษัทซึ่งทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไว้บริการแก่ลูกค้าของเรา