บริษัท นวสยามสตีล จำกัด จำหน่าย เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้
NAVASIAM Co.,Ltd.
จำหน่าย ขาย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง

เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม


สินค้า


เหล็กเอชบีม

ขนาด
mm

HxB
ความหนาของแต่ละด้าน(mm.) น้ำหนัก(kg.)
t1 t2 1M. 6M. 9M. 12M.
100x100 6.0 8.00 17.20 103.20 154.80 206.40
125x125 6.5 9.00 23.80 142.80 214.20 285.60
150x150 7.0 10.00 31.50 189.00 283.50 378.00
175x175 7.5 11.00 40.20 241.20 361.80 482.40
200x200 8.0 12.00 49.90 299.40 449.10 598.80
250x250 9.0 14.00 72.40 434.40 651.60 868.80
300x300 10.0 15.00 94.00 564.00 846.00 1128.00
350x350 12.0 19.00 137.00 822.00 1233.00 1644.00
400x400 13.0 21.00 172.00 1032.00 1548.00 2064.00